Een hart voor de Chiro

Wij werken hier met een team van mensen die een hart hebben voor de Chiro. Omdat hun kinderen in de Chiro zitten, of samen in leiding hebben gestaan of er bijna heel hun leven hebben ingezeten. Maar daarnaast is er ook financieel, technisch, organisatorisch en bouwkundig inzicht aanwezig.

Bovendien heeft de vzw in de toekomst een ruim takenpakket: bouwheer, veiligheid, opvolging onderhoud, energiebeheer, ...

Heb je een vraag voor ons?

Jouw naam *
Jouw naam